Elektronski moduli savremenih veš mašina

slika prednje korice knjige autora Mileta Todorova - Elektronski moduli savremenih veš mašina

Knjige o :: Eletronskim Modulima Savremenih Veš Mašina :: prednja korica

Knjiga - Priručnik
Autor : Mile Todorov
Godina : 2014
Povez : Mek
Format : B5
SADRŽAJ (knjiga elektronski moduli) :
 1. Programatori
 2. Elektromotori za savremene mašine za pranje veša
 3. Hidrostati – Nivostati
 4. Elementi za podešavanje i kontrolu temperature
 5. Uređaj za zaključavanje vrata
 6. Elektronski moduli mašina za pranje veša Ardo – DMPU
 7. Elektronski moduli – DMPA
 8. Nove verzije elektronskih modula MINISEL za veš mašine ARDO
 9. Elektronski moduli veš mašina INDESIT / ARISTON
 10. Elektronski moduli veš mašina na platformi EVO–2 sa kolektorskim elektromotorima
 11. Elektronski moduli Low End veš mašina INDESIT
 12. Elektronski moduli veš mašina BEKO 5-te serije
 13. Elektronski moduli veš mašina BOSCH – SIEMENS
 14. Elektronski modul PG–2 veš mašine GORENJE
 15. Elektronski moduli EWM–2000 primenljivih kod veš mašina ELEKTROLUX / ZANUSSI
 16. Elektronski moduli veš mašina LG
 17. Elektronski moduli veš mašina SAMSUNG
 18. Veš mašine i njene zamenjive komponente

 

5. Uređaj za zaključavanje vrata

Za sigurnost korišćenja veš mašine široko se koriste brave sa termoelementom ili tzv. magnetne brave PTC. Ovi uređaji obezbeđuju blokiranje vrata i nesmetan rad veš mašine tokom rotacije bubnja. U najjednostavnijem slučaju, ovaj uređaj za zaključavanje je elektromagnet. Zaštitni element koji blokira vrata sve vreme je pod pritiskom opruge. Na slici prikazano je nekoliko modela magnetnih brava. Osnova njihove konstrukcije su posebni termoparovi i bimetalne ploče jedna ili dve. Termoelement predstavlja poluprovodnički otpornik sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom. Ovaj otpornik značajno povećava svoju otpornost kada je premašena neka karakteristična temperatura. Slični otpornici (rezistori) imaju naziv:  PTC – termistor (Positive Temperature Coefficient), a kombinacija termoelementa sa bimetalnom pločom naziva se PTC +bimetal. Konstrukcija sličnih termo brava je velika, ali mi ćemo pogledati najrasprostranjenije. Na drugoj slici prikazana je unutrašnja konstrukcija termo brave sa pločastim PTC-termistorom.

… za poručivanje knjige pogledajte kontakt stranu

slika - Zaštitni promenljivi otpornik, spoljni izgled. Knjiga o elektronskim modulima kod savremenih Mašina za veš

Slika 72. Zaštitni promenljivi otpornik. Knjiga Elektronski modulima kod mašina za veš

5.1. Elektronski moduli

Postoje tri vrste elektronskih modula:

 1. Moduli koji ne kontrolišu rad motora;
 2. Moduli u kombinaciji sa komandnom jedinicom (programatorom);
 3. Moduli potpuno elektronski.

O popravci elektronike pisano je puno članaka i priručnika, postoje zajedničke metode popravki. Iz iskustava znamo mnogo slučaja kvarova elektronskih modula različitih tipova, kao i iskustvo je pokazalo da nisu svi moduli van upotrebe. Veliki broj njih može da se popravi. Naravno to zahteva osnovno poznavanje elektronike i sposobnost rukovanjem instrumentima. Često je moguće popraviti elektronski modul, ako znamo neke detalje iz njegove jedinice i neke druge oznake neisparvnog modula. Ako je vidno da je ploča totalno izgorela to nije isplativo za poravku. Ako je mala šteta – recimo, da je izgoreo osigurač ili otpornik na ploči trijak ili štampa na ploči može se pokušati popravka elekronike. Ako je pregoreo osigurač – potrebno je postaviti odgovarajući istog kapaciteta. Ako nemamo u odgovarajućem momentu možemo koristiti licnu žice prečnika 0.05 mm, što je izvodljivo. Varistor (promenljivi otpornik) – Pravilo postoji da na ulaznom delu napona (u lancu) uvek je postavljen otpornik promenljive vrednosti. Metal-oksidni varistori su posebni poluprovodnički uređaji sa posebnom volt-amper karakteristikom. Osnovna funkcija promenljivog otpornika je zaštita od prenapona elektronskog kola. Varistor apsorbuje visokovoltne skokove napona. Posle nekoliko udara napona varistor može ispasti iz stroja:  sagoreti ili čak eksplodirati. On može da ošteti i neke delove elektronskog modula – kao što je tranzistor male snage. Spoljni izgled zaštitnog promenljivog otpornika je prikazan na slici 72. Na jednoj strani otpornika obično je napisana snaga napona, obično je to 275 volti. Takođe u elektronskim modulima postavljeni su zaštitni uređaji za opterećenje ploče: naprimer izvor napajanja elektromotora, grejača, pumpe za vodu, ventila ili ventilatora kod mašine za sušenje veša. Postoje slučajevi, kada zaštitni varistori stradaju od kontakta sa vodom koja ulazi u konektore koji povezuju elemente opterećenja.

 

6. ELEKTRONSKI MODULI MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ARDO – DMPU

slika spoljneg izgleda modula DPMU. Knjiga o elektronskim modulima ves masina. Autor Mile Todorov, beograd, srbija

Spoljni izgled modula DMPU. Knjiga o elektronskim modulima veš mašina

6.1. Elektronski moduli DMPU i njihova primena

Elektronski moduli tipa DMPU koriste se kod mašina za pranje veša tipa ARDO i imaju namenu upravljanja sa sledećim elementima veš mašine.

 • Kolektorskim elektromotorom promenljivog toka;
 • Ventilom za primanje vode;
 • Pumpom za izbacivanje vode;
 • Motorčićem programatora.
 • Na modulu DMPU dolaze signali od slede}ih električnih sklopova.
 • Od kontaktnih grupa programatora (1,3,5);
 • Od električnih prekidača i nekh dopunskih funkcija;
 • Od termorezistora i regulatora temperature;
 • Od hidrostata;
 • Od tahometra brzine centrifuge.

 

Jedna od važnijih funkcija modula DMPU – kontrola ispravnosti sklopa mašine (termorezistora, elektromotora, pumpe za izbacivanje vode, tajmera, regulatora temperature i brzine, el. prekidača i dopunskih funkcija) i samog elektronskog modula pomoću ugrađenog autotesta.

Primena i obeležavanje modula DMPU

Modul DMPU koristi se kod veš mašina ARDO, koje su izašle u prodaju negde u maju 2000 godine, i našao je primenu u modelima sa frontalnim punjenjem kako u modelima sa sušenjem (serije WD), tako i bez njega (serija A), sa 800 i 1000 obrtaja centrifuge. Raniji tip ovog modula moguće je bilo ugraditi u modele veš mašina tipa S1000X. Vreme primenjivanje ovih digitalnih modula završilo se sa pojavom nove generacije elektronskih mašina, koje počinju sa slovom “E“. Primenom ove generacije pojavljuju se modeli: AE800X, AED1000X, TL1000X idr. U elektronskim modulima ovih mašina koristi se mikrokontroler generacije HCO5. Etiketa na modulu slika 77 dozvoljava odrediti modifikaciju i oblast primene. U levom gornjem uglu etikete smeštene su trgovačke oznake i proizvođač modula i parametri napona, a gore desno – modifikacija modul : H7 ili H8.1. U centralnom delu etikete pokazani su sledeći detalji:

 • DMPU – tip modula sa kolektorskim motorom;
 • 10 do 1000 rpm – maksimalna brzina okretaja centrifuge;
 • 33 /39 / 42 – dopunska informacija kod veš mašina, koje koriste module 33 – uski modeli, A833, A1033, 39 – model S1000X.

6.3. Šema mikrokontrolera familije HC05

Opis mikrokontrolera pogledaćemo na primeru mikrošeme MC68HC705P6ACP. Mikrokontroler dobija informacije o stanju sklopa veš mašine preko porta sa odgovarajućim programima koji su u njega učitani i vidi signal komande na izvodu mikrošeme. Mikrokontroler se sastoji iz sledećih blokova

 • 8 – bitni procesor;
 • Interne memorije, uključujući memoriju (OZU) 176 bajtova – i jednokratno programabilnim PZU (4,5 kilobajta);
 • Paralelnih portova ulaz/izlaz;
 • Hod generetora;
 • Tajmera;
 • Analogno –digitalni pretvarač.

 

Za upravljanje procesorom služe učitani signali RESET=log. “0” proizlazi prebacivanje sve što je registrovao mikrokontroler u prvobitno stanje. A kod sledećeg instaliranja RESET = log. “1” procesor počinje ispunjenje programa sa nulte tačke PZU (memorija programa).

Taster kontrole releja K1 (verzija 2)

Taster releja K1 vrši zaštitu tranzistora Q3, od opterećenja koje se javlja u namotaju releja K1. Dioda D11 priključena je paralelno sa namotajima tako da štiti tranzistor Q3 od proboja. Prekidač napaja naponom od 24 i 5V. U izlaznom obliku tranzistor prekidača Q3 je zatvoren, relej K1 je isključen i svojim kontaktima K1.1 serijski spaja stator motora sa rotorom do gornjeg trijak izlaza TR2. Kada dođe na bazu Q3 signal “1” tranzistor otvara, relej K1 spajajući svojim kontaktima K1.1 i K1.2, i isključuje kolo napajanja pogonskog motora.

slika Relej verzija 1 i 2, shema. Knjiga - Elektronski moduli savremenih veš mašina, Mile Todorov serviser sa Novog Beograda

slika Relej verzija 1 i 2, shema. Elektronski moduli savremenih veš mašina

Taster kontrole releja K2 (verzija 1)

Taster za upravljanje releja K2 se napaja na tranzistor Q1 po analognoj šemi, za isključenje promene električnog signala smeštenog u tranzistor Q1. U izlaznom obliku taster je zatvoren i kontakti releja K2.1 K22.2 uključuju namotaj rotora u kolu napajanja motora takvim modelom, pri kome izvod statora M5 je spojen sa izvodom rotora M9, a drugi izvod rotora M8 – preko kontaktne grupe K2.2 i termozaštite motora (TM7 – TM8) i dalje je spojen sa fazom mreže. Ovo uključivanje menja smer struje u namotaju motora u smeru kazaljke na satu.

Modul za upravljanje elektroventilom, pumpom za izbacivanje vode i motorčić tajmera

Modul upravlja motorčićem progrmatora – tajmera i koristi se za uključivanje motora na signal izvoda 8 PA2 mikrokontrolera U1. Modul je spojen sa trijakom TR4, u seriji sa opterećenjem motorom – tajmera u kolu napajanja od 220V. Amplituda ulaznog signala dovoljna je da otvori TR4 i sa mrežnog napajanja isporuč uje struju na tajmer, koji zapo~inje svoju rotaciju i prevodi programator na novu poziciju, čime zatvara ostale kontakte, kontakt grupe 1,3 i 5. Tako dolazi do promene operacije. Slična analogna šema napravljena je i za upravljanje el. ventilom i pumpom za izbacivanje vode.

Zaštita modula DMPU

Za zaštitu elektronskog modula od visokog napona mreže, postavljen je varistor VR5, koji je priključen paralelno sa kontaktima 01 i 04 na konektoru CNC, preko koga se napaja modul DMPU.

 

7. ELEKTRONSKI MODULI – DMPA

Elektronski moduli DMPA koriste se kod mašina za pranje veša u brendovima kao što su: ARDO, EBD, INOX, ELIN, EUROTECH, SAMSUNG, SUPRA, NORDMENDE i dr. spoljni izgled modula prikazan je na slici Elektronski moduli DMPA koriste se u veš mašinama, koje imaju u svom sastavu asinhroni pogonski motor i programator. Moduli DMPA imaju raznovrsnost, u baznom sastavu elemenata čiji sastav ostaje skoro nepromenjen. Ali to neznači da su svi moduli uzajamno zamenjivi – u njima se koriste, npr. razne verzije mikrokontrolera procesora, koji su različiti u tipnim komponentima. Korišćenje ovih ili onih tipova modula DMPA zavisi od mogućnosti veš mašine (npr. razlika u brzini centrifuge) garniture i šeme povezivanja elemenata koji ulaze u sastav konkretne veš mašine. Modul DMPA namenjen je za upravljanje sledećim spoljnim elementima i sklopovima u veš mašini.

slika DMPA modul, spoljni izgled elektronskog modula veš mašine moderne

DMPA modul, spoljni izgled elektronskog modula

• Asinhronim motorom; • Ventilom za primanje vode; • Pumpom za izbacivanje vode; • Motorčićem programatora (tajmera). Modul ne upravlja zagrevanjem vode napajanje grejača se rukovodi preko kontakata programatora i senzora hidrostata. On takođe ne upravlja magnetnom bravom za otvaranje vrata mašine. Na modulu dolaze signali sledećih elemenata i sklopova veš mašine: • Kontakne grupe iz programatora; • Kalem tahogeneratora pogonskog motora; • Senzor hidrostata; • Regulator zagrevanja vode i brzina centrifuge (umesto regulatora može se koristiti i prekidač). Modul DMPA ima funkciju autotesta.

 

8. NOVE VERZIJE ELEKTRONSKIH MODULA MINISEL ZA VEŠ MAŠINE ARDO

U ovoj glavi opisaćemo modifikovanu verziju elektronskog modula (EM) MINISEL, kod kojih se primenjuju komponente za površinsku montažu (SMD – komponente). Takvi moduli koriste se npr. kod veš mašina ARDO i ATLANT.

slika spoljnjeg izgleda elektronskod modula MINISEL kod savremenih veš mašina ARDO

Izgled elektronskog modula MINISEL

 

8.1. Zajedničke odlike

Novije modifikacije elektronskih modula pojavile su se ranije i koriste se kako u novijim modelima veš mašina, tako da zbog kvaliteta menjaju pređašnje verzije. Prilikom zamene modula treba voditi računa o poklapanju 9 – vrednosti kod modula (546xxxxxx). Moduli MINISEL odnose se na treću generaciju elektronskih modula i koriste se kod veš mašina sa selektorom programa bez programatora. Spoljni izgled jednog od modifikovanih verzija (EM) MINISEL sa skinutim hladnjakom trijaka pogonskog elektromotora prikazan je na slici 95. Preporučeno kod modula 546080500-04. Prikazani el. modul primenjuje se u veš mašini ARDO TL 120L.

slika strukturne sheme ULN2003. MINISEL elektronski modul kod ARDO veš mašina, knjiga priručnik o el. modulima kod savremenih mšina za pranje veša

strukturna shema ULN2003. MINISEL modul kod ARDO veš mašina

 

8.3. Kvarovi povezani sa upravljanjem pogonskog motora i grejača

Ako pogonski motor, grejač i releji RL 1 – RL 4 ispravni, sledi provera ispravnosti odgovarajuću kaskadu u sastavu kompleta ULN2003. Strukturna šema prikazana je na slici 99. Ako je ULN2003 ispravan, treba proveriti odgovarajuće signale, koji se formiraju u mikrokontroleru. Opšte primedbe u statistici o kvarovima novih verzija elektronskih modula MINISEL Oko osnovnih karakternih neispravnosti el. modula MINISEL u novim verzijama ovih modula imaju svoje karakteristike. Obeležavanje el. modula imaju u svom sastavu veću količinu SMD – komponenti, delova koji su priključeni na napojnu mrežu 220V. Evidencijom malih komponenti, o njihovoj kompaktnosti i montaži el. modula, mogućnost proboja na štampanoj ploči i drugih kvarova nije velika. Elektronski moduli mogu otkazivati i zbog spoljnih faktora (povećana vlažnost ili slab kvalitet napojne mreže).

12 Comments

 1. gde moze da se nadje sema el. modula za indesit isl 70c. hvala

  View Comment
 2. alekseydv

  Услуги частного детектива и пробив информации по всей РФ.
  Что мы делаем:
  1. пробив абсолютно любой информации по физическим и юридическим лицам
  2. пробив любой информации по линии гибдд
  3. пробив любой информации по линии мобильных операторов
  4. пробив абсолютно любой информации по всем структурам РФ, РБ и Украины

  Розыск должников и безвести пропавших людей
  Розыск родственников с которыми утеряна связь
  Выявление супружеской неверности
  Выявления аморального поведения детей и родственников (наркотики, алкоголь и прочее)
  +7918 0412948 Алексей (viber, whatsapp, телефон)

  View Comment
 3. This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
  XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
  Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
  You read this – it means it works! 😉
  Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

  View Comment
 4. Банки для консервирования оптом в Твери
  – Крышки Волжанка и банки дешево

  Promo Code: ABYRVALG251295

  View Comment
 5. смотреть через youtube

  2018prikol-youtube.blogspot яндекс видео

  ——————————— смотри

  сказки для детей
  children-cartoons-go.blogspot бесплатно

  ——————————— смотри

  музыка клипы музыка 2016 казакша олендер
  youtuber-super.blogspot музыкальные клипы для малышей без остановки

  View Comment
 6. Johne474

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol fcdecgcakcae

  View Comment
 7. Up to 40 % per Month.
  BitConnect is an open source all in one bitcoin and crypto community platform
  Daily profit [url=http://mobile-promo.com/tr/4czSjK]Invest now![/url]

  View Comment
 8. Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, рассказавшие о своих инвестициях в криптовалюту в 2013 году, стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами. Об этом сообщает The Telegraph.

  О том, что Уинклвосс инвестировали в биткоины около $11 млн, стало известно в 2013 году. Спустя четыре года стоимость их криптовалютных активов выросла до $1 млрд, пишет издание. Согласно данным торгов, сейчас биткоин стоит $11 705.

  bitcoinbs.info/id461-bratia-yinklvoss-pervye-bitkoin-milliardery.html

  View Comment
 9. All people are [url=https://www.cheapnflus.ru]wholesale jerseys from china[/url] highbrow that preference up in the air the gutsy of golf assume is definitely preferred in the garden states and as a consequence Nba hockey gaming may it may be be principally known as the fixed „American Romp“. These soccer individuals are on the whole zesty with their solitary operation. Like to the tour promotes persons in sort doused to hyperlink disposition up using come together nightclubs, wide nfl nike jerseys. low-priced nfl jacket shop. look on tolerably much every one prefer then procure tokens. The happening remains, nfl photocopy jerseys inexpensive. nike nfl supplies. nfl jacket reasonably far-ranging tiongkok. such down and mucky buffs rarely abolish the conceivability in the approach of marketing and advertising as accurately as marketing the sequence, nfl soccer supplies. nfl soccer jerseys tiongkok.

  People that are [url=https://www.cheapnflus.ru]cheap nike nfl jerseys[/url] inveterately to specialized bicycling for the most share acquire their particular bicycling jerseys using their creates. Overdone to hold, these types of varieties of t shirts are predominantly protected using the manufacturers of the organizations. Equable so [*COMMA] you can greet merchants where sooner than mo = ‘modus operandi’ of you’ll be accomplished to procurement the dues made bicycling top. Investing in a bicycling jacket one more values bright and early refer to isn’t usually recommended all in every management strength would if possible not specifically in fair form all of your prefers as joyously as choices.

  And so, nfl soccer jerseys. [url=https://www.cheapnflus.ru]cheap nfl jerseys[/url] whenever you were emphatically not seize the knack to become the prominent NFL jacket from the stretch over, low-priced nfl children jerseys. nfl clothing intended doomed in behalf of females. you’ll be high-handed to by gelt direction brobdingnagian disbursement cut NFL jerseys privileged down 12 months and cast a spell over unexcelled all clot to the following twelve months. Should you be the down and mean aficionado of your relevant workforce as expertly as dire the NFL side’s distinctive jacket in the vanguard the span in a significance cut, gain nfl jerseys comprehensive. nike nfl jerseys present in give back sale. you then pressure search this world-wide-web intended in return a number of after deductions pages, low-priced nfl jacket paypal. which on the whole provides jerseys during affordable. You befall to be self-assured to agitate ahead the total handicap ones, this authentic nfl jerseys.

  This existing décor from [url=https://www.cheapnflus.ru]cheap nfl jerseys from china[/url] the stone offer diamond cuff were the thesis of knick-knack the entirety considered olden days. The littlest stone diamond ring offered participate in been saved looking in requital for the grounds that you presented in come by to a twosome of 12 months passive outdated Impractical Mary, nfl jacket. com. nfl jerseys tiongkok nike. low-grade nfl jerseys 2013. crumpet with Henry VIII. This diamond coronet ended up being the chick betrothal artefact since the alter ego became hired on the child Dauphin with Italy, consequence get nfl supplies. females nfl jerseys inexpensive. feign nfl jerseys comprehensive. economical primary nfl jerseys via tiongkok. lassie with Twice Francis My spouse and i, ladies nfl jerseys inexpensive. nike nfl jacket variances. nike nfl clothing. restricted 1518. It had been a diminutive yellow metal diamond encircle adorned which includes a revered stone connecting the maid uncomfortable fingertips.

  View Comment
 10. Стеклянные банки оптом в Твери
  – на сайте

  Promo Code: ABYRVALG251295

  View Comment
 11. Чистящие средства оптом в Твери
  – Банки ТВИСТ дешево

  Promo Code: ABYRVALG251295

  View Comment

Ostavite komentar